30.09.2013
1.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-309-05.08.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին
Կ-312-05.08.2013-ԳԲ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3121-05.08.2013-ԳԲ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-313-13.08.2013,28.09.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Մարտին Սարգսյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-314-15.08.2013-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արտակ Դավթյան, Նաիրա Կարապետյան
5.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-315-15.08.2013-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Արտակ Դավթյան, Նաիրա Կարապետյան
6.
«Նաիրիտ գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման, ստանձնած վարկային պարտավորությունների եւ անհրաժեշտ ծավալով տնտեսական գործունեություն չիրականացնելու պատճառներն ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին
Պ-274-05.06.2013-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Աղվան Վարդանյան, Արծվիկ Մինասյան, Արմեն Ռուստամյան
7.
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-279-10.06.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
8.
ա) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք
Կ-300-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3001-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3002-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3003-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3004-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3005-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3006-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3007-16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3008-27.09.2013-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ՀՀ Նախագահի առարկությամբ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու եւ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-334-23.09.2013,27.09.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Վարդան Այվազյան


1.
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին
Ն-341-30.09.2013-ՊԻ
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
2.
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նշանակում