21.10.2013
1.
«Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-316-27.08.2013,18.10.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Նաիրա Զոհրաբյան
2.
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-320-29.08.2013-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-263-24.05.2013,15.10.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հովիկ Աբրահամյան, Գալուստ Սահակյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Դավիթ Հարությունյան, Կարինե Պողոսյան, Նաիրա Զոհրաբյան
4.
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-293-25.06.2013-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` Հակոբ Հակոբյան
5.
ա) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-328-18.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3281-18.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-335-23.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3351-23.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3352-23.09.2013-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-354-02.10.2013,17.10.2013-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) Զբաղվածության մասին
Կ-357-02.10.2013,16.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3571-02.10.2013,16.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին
Կ-358-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3581-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3582-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3583-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3584-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3585-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3586-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3587-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3588-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-3589-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-35810-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35811-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35812-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Դատախազության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35813-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-35814-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-35815-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35816-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-35817-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-35818-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35819-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-35820-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-35821-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35822-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35823-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-35824-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-35825-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Վերահսկիչ պալատի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35826-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-35827-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-35828-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Փաստաբանության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-35829-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-35830-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-35831-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-35832-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-35833-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-35834-03.10.2013-ՍՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի գործունեության ծրագիր
339-28.09.2013-ՏՀ
2.
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2014 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիր
345-01.10.2013-ՏՀ
3.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին
Պ-067-04.09.2012-ԱՀ-010/0
Հեղինակ` Զարուհի Փոստանջյան
4.
«Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-327-17.09.2013-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին
Կ-353-02.10.2013-ԱՄ,ԱՀ,ԳԲ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՀ,ՏՏ,ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-360-11.10.2013-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Աշգաբատում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների` ինտեգրված արժութային շուկայի կազմակերպման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր (կից վերապահումով)
Ն-346-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Աշգաբատում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման մասին» համաձայնգիր
Ն-347-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) 2012 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում գաղտնի տեղեկատվության պահպանության փոխադարձ ապահովման մասին» 2004 թվականի հունիսի 18-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ն-348-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիր
Ն-349-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ե) 2012 թվականի մայիսի 30-ին Աշգաբատում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների միջգրադարանային բաժանորդագրության համակարգի ստեղծման մասին» 1999 թվականի հունվարի 13-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն (կից հայտարարությամբ)
Ն-350-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
զ) 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիր
Ն-351-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
է) 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում ստորագրված «Եվրոպական համայնքների եւ դրանց անդամ պետությունների` մի կողմից, եւ Հայաստանի Հանրապետության ` մյուս կողմից, միջեւ Գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագրի` Եվրոպական միության ծրագրերին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ Եվրոպական միության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ շրջանակային համաձայնագրի մասին» արձանագրություն
Ն-352-02.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ը) 2013 թվականի մայիսի 2-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ «Երեւանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում - երկրորդ փուլ» ֆինանսական պայմանագիր
Ն-364-16.10.2013-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
թ) 2013 թվականի հուլիսի 19-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ «Երեւանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» փոխառության համաձայնագիր
Ն-365-16.10.2013-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ժ) 2008 թվականի նոյեմբերի 14-ին Քիշնեւում ստորագրված «Հրազենի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթուցիկ սարքերի անօրինական պատրաստման եւ շրջանառության դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիր (կից վերապահումով)
Ն-366-16.10.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ