26.03.2019
1.
ա) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-027-26.02.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0271-26.02.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-041-06.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0411-06.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0412-06.03.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-057-11.03.2019,25.03.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-012-11.02.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Հովհաննիսյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-0121-11.02.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Հովհաննիսյան
5.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջեւ ներդրումների ազատականացման, խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-019-25.02.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխություն» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-020-25.02.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-024-26.02.2019-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Հեղինակային եւ հարակից իրավունքների՝ կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-025-26.02.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Եվրասիական տնտեսական միության ու դրա անդամ պետությունների` մի կողմից, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ` մյուս կողմից, ազատ առեւտրի գոտու ձեւավորմանն ուղղված ժամանակավոր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-031-28.02.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-027-26.02.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0271-26.02.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-041-06.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0411-06.03.2019-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0412-06.03.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-057-11.03.2019,25.03.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-012-11.02.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Հովհաննիսյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-0121-11.02.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Հովհաննիսյան
5.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջեւ ներդրումների ազատականացման, խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-019-25.02.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխություն» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-020-25.02.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-024-26.02.2019-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Հեղինակային եւ հարակից իրավունքների՝ կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-025-26.02.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Եվրասիական տնտեսական միության ու դրա անդամ պետությունների` մի կողմից, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ` մյուս կողմից, ազատ առեւտրի գոտու ձեւավորմանն ուղղված ժամանակավոր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-031-28.02.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն