03.03.2020
1.
«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-466-04.02.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Դեղերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-329-28.10.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
3.
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-361-13.11.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Ալեն Սիմոնյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-374-15.11.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Արուսյակ Ջուլհակյան
5.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-375-15.11.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նազելի Բաղդասարյան
6.
«Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում ահաբեկչության եւ ծայրահեղականության այլ բռնի դրսեւորումների, ինչպես նաեւ դրանց ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տեղեկության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-406-05.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-416-09.12.2019,28.02.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Հակոբ Սիմիդյան, Սոնա Ղազարյան
8.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-437-30.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4371-30.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին
Կ-438-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4381-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4382-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4383-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4384-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4385-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4386-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4387-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4388-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4389-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43810-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Փաստաբանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-43811-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-43812-10.01.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43813-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43814-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-441-10.01.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-442-10.01.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-443-10.01.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների եւ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-456-29.01.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջեւ հանձնման մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-459-31.01.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ` եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-462-01.02.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-428-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4281-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4282-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4283-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4284-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4285-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4286-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4287-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4288-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4289-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-42810-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-42811-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-42812-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-42813-20.12.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-42814-20.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-444-10.01.2020,28.02.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4441-10.01.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետեւանքների վերացման փոխօգնության պատրաստակամության ապահովման ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-471-07.02.2020-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-466-04.02.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Դեղերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-329-28.10.2019-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
3.
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-361-13.11.2019-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Ալեն Սիմոնյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-374-15.11.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Արուսյակ Ջուլհակյան
5.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-375-15.11.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նազելի Բաղդասարյան
6.
«Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում ահաբեկչության եւ ծայրահեղականության այլ բռնի դրսեւորումների, ինչպես նաեւ դրանց ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տեղեկության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-406-05.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-416-09.12.2019,28.02.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Հակոբ Սիմիդյան, Սոնա Ղազարյան
8.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-437-30.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4371-30.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին
Կ-438-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4381-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4382-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4383-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4384-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4385-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4386-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4387-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4388-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4389-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43810-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Փաստաբանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-43811-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-43812-10.01.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43813-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-43814-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-441-10.01.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-442-10.01.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-443-10.01.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների եւ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-456-29.01.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջեւ հանձնման մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին
Կ-459-31.01.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ` եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-462-01.02.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-428-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4281-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4282-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4283-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4284-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4285-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4286-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4287-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4288-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4289-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-42810-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-42811-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-42812-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-42813-20.12.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-42814-20.12.2019-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-444-10.01.2020,28.02.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4441-10.01.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետեւանքների վերացման փոխօգնության պատրաստակամության ապահովման ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-471-07.02.2020-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն