14.04.2020
1.
Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-514-12.03.2020-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրություն
31.03.2020-
3.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-423-17.12.2019,10.04.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-450-21.01.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-463-04.02.2020,09.04.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-467-04.02.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4671-04.02.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4672-04.02.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-486-25.02.2020,13.04.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
8.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-487-25.02.2020,06.04.2020-ՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
9.
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-491-27.02.2020,07.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան
10.
«Զբաղվածության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-492-28.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-439-10.01.2020,13.04.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4391-10.01.2020,13.04.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4392-10.01.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության լիազորություններն իրականացնելիս գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության կարգի եւ դրա հրապարակման համար պատասխանատվության մասինե 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-523-24.03.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-530-26.03.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-485-24.02.2020,13.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4851-24.02.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4852-24.02.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4853-24.02.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4854-24.02.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4855-24.02.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-514-12.03.2020-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրություն
31.03.2020-
3.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-423-17.12.2019,10.04.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-450-21.01.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-463-04.02.2020,09.04.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-467-04.02.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4671-04.02.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4672-04.02.2020,10.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-486-25.02.2020,13.04.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
8.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-487-25.02.2020,06.04.2020-ՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
9.
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-491-27.02.2020,07.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան
10.
«Զբաղվածության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-492-28.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-439-10.01.2020,13.04.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4391-10.01.2020,13.04.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4392-10.01.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության լիազորություններն իրականացնելիս գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության կարգի եւ դրա հրապարակման համար պատասխանատվության մասինե 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-523-24.03.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-530-26.03.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն