26.05.2020
1.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Խ-401-02.12.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-417-10.12.2019,26.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արման Բաբաջանյան
3.
ա) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-452-24.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4521-24.01.2020,26.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4522-24.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Քրեական գործերով իրեղեն ապացույց հանդիսացող թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց բաղադրիչների, հրազենի, դրա հիմնական մասերի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթուցիկ սարքերի փոխանցման կարգի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-517-13.03.2020-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-525-25.03.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-527-25.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Արտակ Մանուկյան, Համազասպ Դանիելյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Արթուր Դավթյան
բ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-5271-25.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Արտակ Մանուկյան, Համազասպ Դանիելյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Արթուր Դավթյան
գ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-5272-25.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Արտակ Մանուկյան, Համազասպ Դանիելյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Արթուր Դավթյան
7.
«Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-531-26.03.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-543-01.04.2020-ՄԻ-011/1
Հեղինակ` Վլադիմիր Վարդանյան
9.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-546-06.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-547-07.04.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5471-07.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-549-07.04.2020,26.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-475-12.02.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
բ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4751-12.02.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
գ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4752-12.02.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
13.
ա) «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-479-13.02.2020,20.05.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4791-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4792-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4793-13.02.2020,20.05.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4794-13.02.2020,20.05.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4795-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4796-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4797-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4798-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-539-31.03.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5391-31.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
գ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-5392-31.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
15.
ա) «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-554-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
բ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-5541-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
գ) «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-5542-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
դ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5543-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
ե) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5544-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
զ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5545-09.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
16.
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-562-14.04.2020,19.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան
17.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-567-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
բ) «Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5671-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5672-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5673-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
18.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-569-15.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Արթուր Գրիգորյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-5691-15.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Արթուր Գրիգորյան
19.
ա) «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-572-17.04.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտպանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5721-17.04.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-582-20.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
21.
«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-583-20.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
22.
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-607-08.05.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-617-14.05.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում եւ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին միանալու հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-618-14.05.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-577-20.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
598-30.04.2020-ՖՎ
27.
ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-606-07.05.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6061-07.05.2020,25.05.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Խ-401-02.12.2019-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-417-10.12.2019,26.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արման Բաբաջանյան
3.
ա) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-452-24.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4521-24.01.2020,26.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4522-24.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Քրեական գործերով իրեղեն ապացույց հանդիսացող թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց բաղադրիչների, հրազենի, դրա հիմնական մասերի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթուցիկ սարքերի փոխանցման կարգի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-517-13.03.2020-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-525-25.03.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-527-25.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Արտակ Մանուկյան, Համազասպ Դանիելյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Արթուր Դավթյան
բ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-5271-25.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Արտակ Մանուկյան, Համազասպ Դանիելյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Արթուր Դավթյան
գ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-5272-25.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Արտակ Մանուկյան, Համազասպ Դանիելյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Արթուր Դավթյան
7.
«Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-531-26.03.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-543-01.04.2020-ՄԻ-011/1
Հեղինակ` Վլադիմիր Վարդանյան
9.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-546-06.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-547-07.04.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5471-07.04.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-549-07.04.2020,26.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-475-12.02.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
բ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4751-12.02.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
գ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4752-12.02.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
13.
ա) «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-479-13.02.2020,20.05.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4791-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4792-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4793-13.02.2020,20.05.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4794-13.02.2020,20.05.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4795-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4796-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4797-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4798-13.02.2020-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-539-31.03.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5391-31.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
գ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-5392-31.03.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վահագն Հովակիմյան
15.
ա) «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-554-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
բ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-5541-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
գ) «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-5542-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
դ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5543-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
ե) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5544-09.04.2020,21.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
զ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-5545-09.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան
16.
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-562-14.04.2020,19.05.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան
17.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-567-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
բ) «Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5671-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5672-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
դ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5673-15.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան, Սերգեյ Բագրատյան, Վահագն Հովակիմյան, Համազասպ Դանիելյան, Գեւորգ Գորգիսյան
18.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-569-15.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Արթուր Գրիգորյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-5691-15.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Արթուր Գրիգորյան
19.
ա) «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-572-17.04.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտպանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5721-17.04.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-582-20.04.2020-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
21.
«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-583-20.04.2020,25.05.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
22.
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-607-08.05.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-617-14.05.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում եւ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին միանալու հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-618-14.05.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-577-20.04.2020,25.05.2020-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
598-30.04.2020-ՖՎ
27.
ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-606-07.05.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6061-07.05.2020,25.05.2020-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն