09.02.2021
1.
ա) Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին
Կ-797-04.12.2020,09.02.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7971-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7972-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7973-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7974-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7975-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7976-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7977-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7978-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7979-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-79710-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-79711-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79712-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79713-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-79714-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Զորամասերի եւ զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79715-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79716-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79717-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79718-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79719-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79720-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-79721-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Գնումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-79722-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-846-22.01.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-763-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
բ) «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-7631-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
գ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-7632-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-800-09.12.2020,04.02.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վահե Էնֆիաջյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Իվետա Տոնոյան
5.
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-803-10.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-810-15.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8101-15.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8102-15.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-815-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Հայկ Գեւորգյան
8.
«Հանրագրերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-816-22.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին
Կ-797-04.12.2020,09.02.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7971-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7972-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7973-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7974-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-7975-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7976-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7977-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7978-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7979-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-79710-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-79711-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79712-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79713-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-79714-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Զորամասերի եւ զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79715-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79716-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79717-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79718-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-79719-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-79720-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-79721-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Գնումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-79722-04.12.2020-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-846-22.01.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-763-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
բ) «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-7631-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
գ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-7632-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Բաբկեն Թունյան
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-800-09.12.2020,04.02.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վահե Էնֆիաջյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Իվետա Տոնոյան
5.
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-803-10.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-810-15.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8101-15.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8102-15.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-815-22.12.2020-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Հայկ Գեւորգյան
8.
«Հանրագրերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-816-22.12.2020-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն