16.11.2021
1.
«Օդանավ շահագործողի պատասխանատվության ապահովագրության նվազագույն ծածկույթի սահմանաչափերը սահմանելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-002-13.08.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-021-14.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-025-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Անկախ պետությունների համագործակցության ցանցային համալսարանի հիմնադրման եւ գործունեության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-036-17.09.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-038-22.09.2021,11.11.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-039-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0391-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0392-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0393-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության Կառավարության միջեւ կրթության եւ գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-040-22.09.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Բարձրագույն կրթության որակավորումների փոխճանաչման մասին» համաշխարհային կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-042-22.09.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-044-22.09.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-046-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0461-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Իտալիայի Հանրապետության միջեւ «Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին» 1959 թվականի ապրիլի 20-ի եվրոպական կոնվենցիայի կիրառումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-048-23.09.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) Սնդիկի մասին
Կ-049-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0491-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-050-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0501-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0502-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0503-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-052-28.09.2021,09.11.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
15.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-054-28.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0541-28.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-029-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0291-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին
Կ-0292-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0293-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0294-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0295-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-058-04.10.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0581-04.10.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Անկանխիկ գործառնությունների մասին
Կ-061-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-0611-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային oրենuգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-0612-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-0613-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-0614-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0615-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0616-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0617-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0618-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-067-15.10.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0671-15.10.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-057-04.10.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Արամ Վարդեւանյան
21.
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-071-22.10.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցության հարցապնդման պատասխանը քննարկելու մասին հարցը
25.10.2021-
23.
«Ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների եւ պահվող այլ անձանց ճակատագրի պարզման եւ հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները» հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմայով հրատապ քննարկում անցկացնելու մասին
087-08.11.2021-


1.
«Օդանավ շահագործողի պատասխանատվության ապահովագրության նվազագույն ծածկույթի սահմանաչափերը սահմանելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-002-13.08.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-021-14.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-025-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Անկախ պետությունների համագործակցության ցանցային համալսարանի հիմնադրման եւ գործունեության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-036-17.09.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-038-22.09.2021,11.11.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-039-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0391-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0392-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0393-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության Կառավարության միջեւ կրթության եւ գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-040-22.09.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Բարձրագույն կրթության որակավորումների փոխճանաչման մասին» համաշխարհային կոնվենցիան վավերացնելու մասին
Կ-042-22.09.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-044-22.09.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-046-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0461-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Իտալիայի Հանրապետության միջեւ «Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին» 1959 թվականի ապրիլի 20-ի եվրոպական կոնվենցիայի կիրառումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-048-23.09.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) Սնդիկի մասին
Կ-049-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0491-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-050-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0501-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0502-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0503-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-052-28.09.2021,09.11.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
15.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-054-28.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0541-28.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-029-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0291-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին
Կ-0292-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0293-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0294-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0295-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-058-04.10.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0581-04.10.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Անկանխիկ գործառնությունների մասին
Կ-061-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-0611-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային oրենuգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-0612-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-0613-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-0614-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0615-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0616-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0617-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0618-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-067-15.10.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0671-15.10.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-057-04.10.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Արամ Վարդեւանյան
21.
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-071-22.10.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցության հարցապնդման պատասխանը քննարկելու մասին հարցը
25.10.2021-
23.
«Ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների եւ պահվող այլ անձանց ճակատագրի պարզման եւ հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները» հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմայով հրատապ քննարկում անցկացնելու մասին
087-08.11.2021-