17.01.2022


1.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-008-18.08.2021,01.12.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0081-18.08.2021,01.12.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Գնումների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-011-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0111-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0112-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0113-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-021-14.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-039-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0391-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0392-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0393-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Սնդիկի մասին
Կ-049-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0491-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-050-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0501-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0502-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0503-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-052-28.09.2021,09.11.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
8.
ա) Անկանխիկ գործառնությունների մասին
Կ-061-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-0611-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային oրենuգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-0612-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-0613-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-0614-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0615-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0616-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0617-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0618-08.10.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-077-28.10.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-100-26.11.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-057-04.10.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Արամ Վարդեւանյան
12.
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն
123-17.12.2021-
13.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
128-29.12.2021-
14.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
129-29.12.2021-
15.
Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրություն
131-11.01.2022-
16.
ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-031-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0311-17.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-045-22.09.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-053-28.09.2021,13.01.2022-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան, Հրաչյա Հակոբյան, Էմմա Պալյան, Հռիփսիմե Հունանյան
19.
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-066-15.10.2021,13.01.2022-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան
20.
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-085-09.11.2021,13.01.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Հայկ Սարգսյան
21.
«Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-086-09.11.2021-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-091-15.11.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-092-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0921-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-0922-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-093-17.11.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Վիլեն Գաբրիելյան
25.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-097-22.11.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-098-22.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Տաթեւիկ Գասպարյան, Լենա Նազարյան, Նարեկ Բաբայան
27.
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-101-29.11.2021,13.01.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
28.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-102-29.11.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1021-29.11.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-103-30.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Վահագն Հովակիմյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1031-30.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Վահագն Հովակիմյան
30.
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-104-30.11.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Թագուհի Ղազարյան, Կնյազ Հասանով, Հասմիկ Հակոբյան
31.
«Գնումների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-105-30.11.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն