12.04.2022
1.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը
206-22.03.2022-ԳԿ
2.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-211-25.03.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
215-25.03.2022-
4.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
218-29.03.2022-
5.
Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2021 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը
220-30.03.2022-ՊԻ
6.
«2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում եւ «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2021 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
221-30.03.2022-ՄԻ
7.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
228-05.04.2022-
8.
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից հավաքագրված եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու մասին
231-08.04.2022--012/0
9.
ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-164-14.02.2022,06.04.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1641-14.02.2022,06.04.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-165-14.02.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-172-23.02.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Խաչատուր Սուքիասյան, Վաղարշակ Հակոբյան
12.
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի եւ դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-185-04.03.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-189-07.03.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-180-02.03.2022,11.04.2022-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Ծովինար Վարդանյան
բ) «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-1801-02.03.2022,11.04.2022-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Ծովինար Վարդանյան
15.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-199-15.03.2022-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը
206-22.03.2022-ԳԿ
2.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-211-25.03.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
215-25.03.2022-
4.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
218-29.03.2022-
5.
Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2021 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը
220-30.03.2022-ՊԻ
6.
«2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում եւ «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2021 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
221-30.03.2022-ՄԻ
7.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
228-05.04.2022-
8.
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից հավաքագրված եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու մասին
231-08.04.2022--012/0
9.
ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-164-14.02.2022,06.04.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1641-14.02.2022,06.04.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-165-14.02.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-172-23.02.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Խաչատուր Սուքիասյան, Վաղարշակ Հակոբյան
12.
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի եւ դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-185-04.03.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-189-07.03.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-180-02.03.2022,11.04.2022-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Ծովինար Վարդանյան
բ) «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-1801-02.03.2022,11.04.2022-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Ծովինար Վարդանյան
15.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-199-15.03.2022-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն