14.06.2022
1.
Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն
Կ-251-29.04.2022-ՖՎ-012/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2021 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
280-31.05.2022-ՖՎ
3.
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-236-14.04.2022,01.06.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Հռիփսիմե Գրիգորյան, Արփինե Դավոյան
4.
ա) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-239-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2391-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2392-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-240-21.04.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-244-27.04.2022,01.06.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Զարուհի Բաթոյան
7.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-245-27.04.2022,01.06.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Զարուհի Բաթոյան
8.
ա) Մաքսային կարգավորման մասին
Կ-248-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2481-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2482-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2483-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2484-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2485-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2021 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-250-29.04.2022,10.06.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լեհաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում կնքված համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-259-11.05.2022-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Ռազմական նշանակության արբանյակային կապի համակարգերի օգտագործման եւ դրանց հետագա կատարելագործման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-262-11.05.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-252-02.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-253-04.05.2022,13.06.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Խաչատրյան, Քրիստինե Պողոսյան, Լիլիթ Կիրակոսյան


1.
Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն
Կ-251-29.04.2022-ՖՎ-012/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2021 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
280-31.05.2022-ՖՎ
3.
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-236-14.04.2022,01.06.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Հռիփսիմե Գրիգորյան, Արփինե Դավոյան
4.
ա) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-239-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2391-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2392-20.04.2022,30.05.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-240-21.04.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-244-27.04.2022,01.06.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Զարուհի Բաթոյան
7.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-245-27.04.2022,01.06.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Զարուհի Բաթոյան
8.
ա) Մաքսային կարգավորման մասին
Կ-248-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2481-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2482-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2483-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2484-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2485-29.04.2022-ՏԵ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2021 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-250-29.04.2022,10.06.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լեհաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում կնքված համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-259-11.05.2022-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Ռազմական նշանակության արբանյակային կապի համակարգերի օգտագործման եւ դրանց հետագա կատարելագործման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-262-11.05.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-252-02.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-253-04.05.2022,13.06.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Խաչատրյան, Քրիստինե Պողոսյան, Լիլիթ Կիրակոսյան