Код документа Название документа,
հեղինակ, ներկայացման ամսաթիվ, զեկուցողներ
Եզրակացություններ Պատմություն Առաջարկներ, ամփոփաթերթեր Լրացուցիչ տեղեկություններ

917-30.03.2021-ՊԻ
«Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում

30.03.2021
Основной докладчик` ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան

по государственно-правовым вопросам Постоянная комиссия


13.04.2021 -
04.05.2021 -
07.05.2021 - Ընդունվել է ի գիտություն