13.04.2021
1.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-890-09.03.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-907-23.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9071-23.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9072-23.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում
917-30.03.2021-ՊԻ
4.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդում
920-31.03.2021-ԳԿ
5.
«2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում եւ «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի` որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2020 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
921-02.04.2021-ՄԻ
6.
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի նշանակում
928-08.04.2021-
7.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-827-29.12.2020,09.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դավթյան, Աննա Կարապետյան
8.
ա) «Սնանկության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-828-29.12.2020,12.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արթուր Դավթյան
բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-8281-29.12.2020,12.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արթուր Դավթյան
9.
«Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-8551-05.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Արտաշես Պետրոսյան
10.
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-861-10.02.2021,07.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Սերգեյ Ատոմյան, Կորյուն Մկրտչյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Քրիստինե Պողոսյան
11.
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-867-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-868-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-870-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-8701-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան
14.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-871-22.02.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-872-22.02.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-874-23.02.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Անուշ Բեղլոյան
17.
«Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում հարկային եւ մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-875-23.02.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-879-25.02.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-881-26.02.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
«Թմրամիջոցների, հոգեներգործող նյութերի եւ բաղադրիչների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-889-09.03.2021-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-883-01.03.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-884-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրունյան, Հովիկ Աղազարյան, Գեւորգ Պապոյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Կարեն Համբարձումյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-8841-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրունյան, Հովիկ Աղազարյան, Գեւորգ Պապոյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Կարեն Համբարձումյան
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-8842-02.03.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրունյան, Հովիկ Աղազարյան
23.
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-887-03.03.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ իր անդամ պետությունների՝ մի կողմից, եւ Սերբիայի Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-913-29.03.2021-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-890-09.03.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-907-23.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9071-23.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9072-23.03.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում
917-30.03.2021-ՊԻ
4.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդում
920-31.03.2021-ԳԿ
5.
«2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում եւ «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի` որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2020 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
921-02.04.2021-ՄԻ
6.
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի նշանակում
928-08.04.2021-
7.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-827-29.12.2020,09.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Դավթյան, Աննա Կարապետյան
8.
ա) «Սնանկության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-828-29.12.2020,12.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արթուր Դավթյան
բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-8281-29.12.2020,12.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Արթուր Դավթյան
9.
«Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-8551-05.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Արտաշես Պետրոսյան
10.
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-861-10.02.2021,07.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Սերգեյ Ատոմյան, Կորյուն Մկրտչյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Քրիստինե Պողոսյան
11.
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-867-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-868-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-870-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-8701-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան
14.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-871-22.02.2021-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-872-22.02.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-874-23.02.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Անուշ Բեղլոյան
17.
«Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում հարկային եւ մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-875-23.02.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-879-25.02.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-881-26.02.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
«Թմրամիջոցների, հոգեներգործող նյութերի եւ բաղադրիչների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-889-09.03.2021-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-883-01.03.2021-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-884-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրունյան, Հովիկ Աղազարյան, Գեւորգ Պապոյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Կարեն Համբարձումյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-8841-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրունյան, Հովիկ Աղազարյան, Գեւորգ Պապոյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Կարեն Համբարձումյան
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-8842-02.03.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրունյան, Հովիկ Աղազարյան
23.
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-887-03.03.2021-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ իր անդամ պետությունների՝ մի կողմից, եւ Սերբիայի Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-913-29.03.2021-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն