Armenian ARMSCII Armenian
Կ-213-28.06.2019-ՊԱ-012/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վավերացնել 2018թ. նոյեմբերի 2-ին ստորագրված «Ռազմական համագործակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության եւ Լիբանանի Հանրապետության միջեւ» համաձայնագիրը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումը

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումը

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումը

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումը

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՈՐՈՇՈՒՄ