ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՂեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

1. սահմանել Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի 2024 թվականի հունիսի 11-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1) ա. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-847-23.05.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-8471-23.05.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-786-28.02.2024,17.05.2024-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` Արփինե Դավոյան
3) ա. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-827-22.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-8271-22.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
4) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-730-28.11.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5) ա. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-839-03.05.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-8391-03.05.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-8392-03.05.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Եկամտային հարկի, շահութահարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-8393-03.05.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6) ա. «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-804-22.03.2024-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-8041-22.03.2024-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7) ա. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-756-10.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7561-10.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8) ա. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-769-30.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7691-30.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-798-15.03.2024-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10) «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-799-18.03.2024-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11) «Գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-818-16.04.2024-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12) «Ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-826-18.04.2024-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-830-23.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14) Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-833-26.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15) «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-841-07.05.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16) «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հունաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-845-22.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17) ա. Խաղային գործունեության կարգավորման մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-763-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7631-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7632-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7633-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7634-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7635-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7636-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7638-15.01.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7639-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76310-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ. «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76311-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76312-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76313-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե. «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76314-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ. «Դատախազության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76315-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76316-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը. «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76317-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ. «Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76318-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի. «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76319-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա. «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76320-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ. «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76321-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ. «Ռազմական ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-76322-15.01.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-817-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19) ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-823-17.04.2024-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-789-04.03.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21) ա. «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-791-04.03.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-7911-04.03.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-800-18.03.2024-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23) ա. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-819-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8191-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8192-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8193-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24) ա. «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-829-23.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8291-23.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25) ա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-834-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8341-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8342-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8343-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8344-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ. «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8345-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8346-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը. «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8347-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26) ա. «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-835-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8351-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8352-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8353-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի եւ վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8354-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8355-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է. «Փոստային կապի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8356-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8357-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ. «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8358-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27) ա. Ոստիկանության գվարդիայի մասին
Կ-840-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8401-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8402-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Հավաքների ազատության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8403-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8404-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-8405-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է. «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8406-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8407-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8408-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8409-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա. «Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-84010-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ. «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-84011-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-84012-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-84013-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-84014-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ. «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-84015-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28) Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրություն
852-31.05.2024-

29) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
837-30.04.2024-ՖՎ

30) ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2023 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
849-27.05.2024-ՖՎ


2.Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության (Կ-836-30.04.2024-ՖՎ-012/0) քննարկումը կսկսվի հունիսի 12-ին՝ չորեքշաբթի օրվա առաջին հիմնական նիստում:
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
2024 թվական, հունիսի 10
Երեւան
ԱԺԽՈ-038-Լ