Armenian      
Քաղաքացիական պաշտպանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. «Քաղաքացիական պաշտպանության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 5-ի ՀO-309 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասից հանել «(Երեւանի քաղաքապետը)» եւ «(Երեւան քաղաքի)» բառերը.

2) 4-րդ մասից հանել «(Երեւան քաղաքի)» բառերը:

Հոդված  2. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասից հանել «(Երեւան քաղաքի)» բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երեւանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.01.2009
ՀՕ-23