Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.12.2016

Ղեկավարվելով 2005 թվական նոյեմբերի 27-ի փոփոխություններով, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 62-րդ հոդվածի 1-ին մասով`

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակարգը` համաձայն հավելվածի :

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Ազգային ժողովի հաջորդ գումարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից, բացառությամբ սույն որոշման հավելվածի 34-րդ, 69-րդ, 92-95-րդ, 97-րդ, 99-րդ, 100-րդ, 102-րդ կետերի, 12-րդ եւ 19-րդ գլուխների, ինչպես նաեւ Սահմանադրության 108-րդ հոդվածին, 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, 115-րդ, 117-120-րդ, 122-րդ հոդվածներին եւ 5-8-րդ, 12-15-րդ գլուխներին առնչվող մյուս դրույթների, որոնք ուժի մեջ են մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

16.12.2016
ԱԺՈ-267-Ն