25.02.2013
1.
ա) «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-183-20.12.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1831-20.12.2012-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների գործածության կենսաանվտանգության մասին
Կ-184-20.12.2012-ԳԲ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1841-20.12.2012-ԳԲ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1842-20.12.2012-ԳԲ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1843-20.12.2012-ԳԲ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1844-20.12.2012-ԳԲ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-187-24.12.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-188-24.12.2012-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-190-28.12.2012-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-191-28.12.2012-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-181-20.12.2012,29.01.2013-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-210-08.02.2013,22.02.2013-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Արփինե Հովհաննիսյան
9.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-211-08.02.2013-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` Գագիկ Մելիքյան


1.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 1997 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Վիեննայում ստորագրված «Աշխատած վառելիքի եւ ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին» համատեղ կոնվենցիա
Ն-203-04.02.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2012 թվականի նոյեմբերի 12-ին Թեհրանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ դատապարտյալների փոխանցման մասին» համաձայնագիր
Ն-204-04.02.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) 2007 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Դուշանբեում ստորագրված «Արտաքին սահմաններում ճգնաժամային իրավիճակների առաջացման եւ կարգավորման (վերացման) ժամանակ օգնության ցուցաբերման հարցում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների սահմանապահ եւ այլ գերատեսչությունների` փոխգործակցության կազմակերպման կանոնակարգի հաստատման մասին» արձանագրություն
Ն-205-04.02.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) 1921 թվականի ապրիլի 20-ին ստորագրված «Տարանցման ազատության մասին» կոնվենցիա եւ կանոնադրություն
Ն-206-04.02.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ե) 2009 թվականի նոյեմբերի 16-ին ՈՒտրեխտում ստորագրված` Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի «Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ» լրացուցիչ արձանագրություն
Ն-207-04.02.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
զ) 2012 թվականի հունիսի 26-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հարնապետության կառավարության եւ Ավստրիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ զարգացմանն ուղղված համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ն-208-04.02.2013-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ