24.10.2016
1.
«Նաիրիտ գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության եւ կառավարման հատուկ ռեժիմ սահմանելու մասին
Պ-1050-02.09.2016-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Միքայել Մելքումյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Լյովա Խաչատրյան, Հովհաննես Մարգարյան, Հեղինե Բիշարյան, Լեւոն Դոխոլյան
2.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1052-05.09.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10521-05.09.2016-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-1055-06.09.2016-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Արտակ Դավթյան, Կարինե Աճեմյան, Մկրտիչ Մինասյան
4.
Իրաքի եզդիների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանական գործողությունները դատապարտելու վերաբերյալ
Պ-1007-12.05.2016,21.10.2016-ԱՀ-012/0
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Միքայել Մելքումյան, Վահե Էնֆիաջյան, Արագած Ախոյան, Լյովա Խաչատրյան, Վահան Կարապետյան, Թեւան Պողոսյան, Արմեն Ավետիսյան
5.
ա) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1085-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10851-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10852-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10853-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Առեւտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-10854-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10855-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-10856-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10857-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10858-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-10859-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ակտիվների արժեթղթավորման եւ ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-108510-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-108511-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-108512-06.10.2016-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի գործունեության ծրագիր
1079-03.10.2016-ՏՀ
2.
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիր
1080-03.10.2016-ՏՀ
3.
Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին
Կ-1082-03.10.2016-ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ,ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ին Ժնեւում ստորագրված «Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպության ստեղծման մասին» Մարաքեշի համաձայնագիրը փոփոխող արձանագրություն
Ն-1083-04.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2015 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջեւ «Օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիր
Ն-1087-07.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) 1958 թվականի մարտի 20-ին Ժնեւում ստորագրված «Անվավոր փոխադրամիջոցների եւ անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող եւ (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին եւ այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագիր
Ն-1090-11.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) 1948 թվականի մարտի 6-ին Ժնեւում ստորագրված «Միջազգային ծովային կազմակերպության մասին» կոնվենցիա
Ն-1091-11.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ե) 2016 թվականի հունվարի 27-ին Նյու Դելիում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիայում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրություն
Ն-1092-11.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
զ) 2016 թվականի հունիսի 29-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր
Ն-1093-11.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
է) 2016 թվականի մայիսի 19-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ 2000 թվականի հուլիսի 19-ի` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ» համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ն-1094-11.10.2016-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ