National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
Արխիվ
Նամակ հանձնաժողովին
Ձեր անունը` Ձեր էլ. փոստի հասցեն` Ձեր հաղորդագրությունը`

CAPTCHA Image


 
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով
Գործունեության ոլորտները`
մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներ եւ ազատություններ, փաստաբանական եւ նոտարական ծառայություններ, երեխայի իրավունքներ, կուսակցություններ եւ այլ հասարակական միավորումներ, կրոն, գենդերային հարցեր, ազգային փոքրամասնություններ, տեղեկատվություն
Էլ. փոստ humanrights@parliament.am
Հեռ. (374-10) 513314


07.09.2007

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ՆԻՍՏՈՒՄ ՔՆՆԱՐԿՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


7 սեպտեմբերի 2007 թվականի N 3-Ա
ք. Երեւան

Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով եւ  Հայաստանի Հանրապետու՟թյան Ազգային ժողովի մարդու իրավունք՟նե՟րի պաշտպա՟նու՟՟թյան եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 22-ի N 1-Ա որոշմամբ հաս՟տատ՟ված Հայաստանի Հանրապետու՟թյան Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտ՟պա՟նու՟թյան եւ հան՟րային հարցերի մշտական հանձնաժողովի կանոնակարգով` Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟՟թյան Ազգային ժողովի մարդու իրավունք՟նե՟րի պաշտպա՟նու՟՟թյան եւ հանրային հարցերի մշտա՟կան հանձնաժողովը  որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟՟թյան Ազգային ժողովի մարդու իրավունք՟նե՟րի պաշտ՟՟պա՟՟նու՟՟թյան եւ հանրային հարցերի մշտա՟կան հանձնաժողովի 2007 թվականի սեպտեմբերի  7-ի նիս՟տի օրակարգը:

2. «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հան՟րապետության օրենքի կա՟տար՟ման հաշվետվության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟թյան Ազգային ժողովին ներկայացնել դրական եզրակացություն:

3. Չորրորդ գումարման Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2-րդ նստա՟շրջա՟նի օրա՟՟կարգում ընդգրկելու նպա՟տա՟՟կով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատ՟գա՟մա՟վոր Հեղինե Բիշարյանի կող՟մից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Կա՟նանց եւ տղամարդկանց հա՟վա՟սար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապա՟՟հովման պե՟տական երաշ՟խիք՟նե՟րի մա՟սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նա՟խագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟թյան Ազգային ժողովին չներ՟կա՟յաց՟նել դրական եզրակացություն:

4. Չորրորդ գումարման Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2-րդ նստա՟շրջա՟նի օրա՟կարգում ընդգրկելու նպա՟տա՟՟կով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժո՟ղովի պատ՟գա՟մա՟վոր Վիկտոր Դալլաքյանի կող՟՟՟մից օրենսդրական նախաձեռնության կար՟գով ներկայացված «Հա՟յաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերու՟թյուն՟ների մասին» Հայաստանի Հան՟րա՟պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հա՟յաս՟տա՟նի Հան՟րա՟պետության օրենքի նա՟խագծի  քննար՟կումը հետաձգել մինչեւ 30 օր:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:
 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                               Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
 
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am