English   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Ընդունվել է 05.05.1998

Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

28 հուլիսի 1998թ.
ՀՕ-239
07.02.2000 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
08.03.2000 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
05.12.2000 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887 հոդվածում փոփոխություն կատարելու մասին
20.03.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
03.04.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
03.04.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
27.07.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
06.11.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
04.12.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
07.05.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
20.05.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
29.05.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
26.06.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
25.09.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
26.12.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
31.03.2003 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
08.10.2003 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.12.2003 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
11.05.2004 ՀՀ քաղաքացիական oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
11.06.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
24.11.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
24.11.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
24.11.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
20.05.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
07.07.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
04.10.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
11.11.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
15.11.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
15.12.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
16.12.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
20.03.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
23.05.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
15.06.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
27.11.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.12.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
25.12.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
21.02.2007 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
09.04.2007 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
26.05.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
10.06.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
17.06.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
22.10.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
26.12.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
26.12.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
26.12.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
16.09.2009 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
08.04.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
29.04.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
18.05.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
18.05.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
21.12.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
22.12.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
22.12.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
08.02.2011 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
28.02.2011 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
13.04.2011 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
23.06.2011 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
23.06.2011 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
09.02.2012 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
27.02.2012 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
19.03.2012 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
19.03.2012 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
12.11.2012 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
19.05.2014 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
21.06.2014 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
21.06.2014 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
20.11.2014 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
17.12.2014 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
07.05.2015 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
19.06.2015 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
19.06.2015 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
11.11.2015 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
13.11.2015 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
21.12.2015 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
21.12.2015 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
17.06.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
17.06.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
19.10.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
19.10.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
27.10.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
17.11.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
16.12.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
16.12.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
16.12.2016 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
09.02.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
01.03.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
01.03.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
01.03.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
25.10.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
06.12.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
08.12.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
14.12.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
21.12.2017 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
16.01.2018 «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
16.01.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
16.01.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
09.02.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
01.03.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
04.05.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
24.10.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
24.10.2018 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
12.09.2019 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
13.11.2019 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
13.11.2019 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
12.12.2019 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
06.03.2020 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
06.03.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
06.03.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
16.04.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
11.05.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
03.06.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
18.06.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
18.06.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
16.07.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
16.07.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
29.12.2020 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
19.01.2021 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
03.03.2021 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
24.03.2021 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
26.05.2021 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
26.05.2021 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
01.07.2021 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
10.12.2021 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
16.12.2021 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
18.01.2022 ՀՀ քաղաքացիական oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
20.01.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
23.03.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.05.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
25.05.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
09.06.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
15.06.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
05.10.2022 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
26.10.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
16.11.2022 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
22.03.2023 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
22.03.2023 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
13.04.2023 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
24.05.2023 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
14.06.2023 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
26.06.2023 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
12.09.2023 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
22.11.2023 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
11.04.2024 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
22.05.2024 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին