Տպել
Գրադարանի մասին
Էլեկտրոնային պաշարներ
 
Նոր Սահմանադրությանը համապատասխանեցվող օրենքներ

Բարձրագույն աուդիտորական մարմիններ

Խորհրդարանական կանոնակարգեր

Քրեական օրենսգրքեր

Ընտրական օրենսգրքեր եւ օրենքներ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենսդրություն

Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրություն

Կենտրոնական բանկի վերաբերյալ օրենսդրություն

Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենսդրություն

Գովազդի մասին օրենսդրություն

Սահմանադրական դատարանի մասին օրենսդրություն

Կուսակցությունների մասին օրենսդրություն



Նորություններ

Մասնագիտական տոներ

Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը. փետրվարյան հանրահավաքները

Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանը

ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարման պայմաններում ռազմական կառավարման համակարգի կատարելագործման հեռանկարները առաջավոր միջազգային փորձի հաշվառմամբ

Նոր գրքեր



Ցեղասպանություն

Միջազգային իրավական ակտեր

Համահայկական հռչակագիր

Ճանաչում

Ցեղասպանության մասին



Միջազգային պայմանագրեր

Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրեր

Բազմակողմ միջազգային պայմանագրեր

Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում կնքված պայմանագրեր

Երկկողմ միջազգային պայմանագրեր

Եվրոպայի խորհրդի շրջանականերում կնքված միջազգային պայմանագրեր



Հայաստան-Եվրասիական տնտեսական միություն

ԵՏՄ հիմնարար փաստաթղթեր

ԵՏՄ համաձայնագրեր եւ պայմանագրեր

ԵՏՄ որոշումներ



Սահմանադրական բարեփոխումներ

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի երկրորդ նախնական կարծիքը

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններ (նախագիծ) /ռուսերեն/

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններ

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ հանրաքվեի փորձագիտական խմբի վերջնական զեկույց

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ հանրաքվեի փորձագիտական խմբի վերջնական զեկույց /անգլերեն/

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ

«Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողովի (Վենետիկի հանձնաժողով) եզրակացությունը /անգլերեն/



Պետական ինստիտուտներ

Սահմանադրական դատարաններ

Հայաստանի Հանրապետության մարզեր

Բարձրագույն վերահսկող մարմիններ

Առեւտրաարդյունաբերական պալատներ

Աշխարհի խորհրդարաններ

Աշխարհի նախագահներ

Աշխարհի կառավարություններ



Ծառայություններ

Գրադարանի կողմից մատուցվող ծառայություններ



Գրադարանի մասին

Գրադարանի մասին



Միջազգային կառույցներ

Միավորված ազգերի կազմակերպություն

Դեսպանություններ

Եվրոպական միության մարմիններ

Միջազգային կառույցներ

Միջազգային կազմակերպություններ եւ կառույցներ Հայաստանում



Զանգվածային լրատվամիջոցներ

Տեղեկատվական աղբյուրներ եւ հետազոտական վերլուծական կենտրոններ

Հայատառ պարբերականների ինտերնետային հասցեներ



Օրենսդրություն

2015-ին լույս է տեսել

2016-ին լույս է տեսել

Համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու (2017)

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտեր (2017)

2017-ին լույս է տեսել

Համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու (2018)

2018-ին լույս է տեսել

ԱՊՀ երկրների մոդելային օրենքներ

Իրավական տեղեկատվական ռեսուրսներ

Մոդելային օրենքների մեկնաբանություններ

Սահմանադրություններ

Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրություն

2019 թ.-ին լույս է տեսել

Աշխատանքային օրենսգրքեր եւ օրենքներ



Ընտրություններ

Տարբեր պետությունների ընտրական հանձնաժողովներ



Արցախի Հանրապետություն

Փաստաթղթեր Արցախի Հանրապետության վերաբերյալ

Արցախի Հանրապետություն

Արցախի Հանրապետության օրենսդրություն



Հասարակական-քաղաքական կուսակցություններ, հիմնադրամներ

Քաղաքական կուսակցություններ

Հասարակական, ուսանողական կազմակերպություններ, ասոցիացիաներ

Հիմնադրամներ



Աշխարհի խորհրդարաններ

Երիտասարդական խորհրդարաններ

Խորհրդարանները՝ ազգային Սահմանադրություններում



Առողջապահություն

Առողջապահությանը եւ բժշկությանը նվիրված կայքեր

Բժշկական ասոցիացիաներ

Առողջապահության նախարարություններ



Բնապահպանություն

Բնապահպանություն

Ստանդարտացման ազգային մարմիններ



Կրթություն, գիտություն, մշակույթ

Մշակույթ

Գիտություն, կրթություն

Սպորտ եւ երիտասարդություն

Հոգեւոր կայքեր



Պաշտպանություն եւ ազգային անվտանգություն

Պաշտպանության նախարարություններ



Պետաիրավական համակարգ

Վճռաբեկ դատարանի որոշումներ

Մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային ակտեր

Մարդու իրավունքներ

Դատարաններ



Սոցիալական համակարգ

Հաշմանդամների հիմնախնդիրներ

Ապահովագրական ընկերություններ



Ֆինանսատնտեսական համակարգ

Կոռուպցիա

Հարկային ծառայություններ

Հայաստանի ֆինանսական համակարգը

Աուդիտ

Բանկային միություններ

Վիճակագրություն



Գրադարաններ

Հայաստանի գրադարաններ

Ազգային գրադարաններ

Բառարաններ, հանրագիտարաններ