National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ


        Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.
        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլախադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած հետևյալ հարցերը
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին
Կ-009-31.05.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-011-31.05.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0111-31.05.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. ա) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-015-05.06.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0151-05.06.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0152-05.06.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4. ա) Ճարտարապետական գործունեության մասին
Կ-021-16.06.2017,29.08.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0211-16.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Կ-0212-16.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-024-20.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Գագիկ Մելիքյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Մարգարիտ Եսայան
6. ա) Թանգարանների և Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային ֆոնդի մասին
Կ-028-22.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0281-22.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7. ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-029-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0291-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0292-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0293-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0294-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0295-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0296-22.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-030-22.06.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Վարդեւան Գրիգորյան
9. ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Կ-032-23.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0321-23.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-035-26.06.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-036-26.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-037-26.06.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-038-26.06.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14. ա) Բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին
Կ-039-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0391-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0392-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0393-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0394-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15. ա) «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-040-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0401-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0402-26.06.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին
Կ-044-03.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17. ա) «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-046-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0461-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0462-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-0463-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18. ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-047-03.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0471-03.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19. ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-049-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0491-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0492-03.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-051-06.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-053-06.07.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22. «Քաղաքական ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-054-06.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23. ա) Բույսերի սորտերի պահպանության մասին
Կ-055-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0551-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0552-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0553-07.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-056-07.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25. ա) «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-062-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0621-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0622-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0623-11.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26. «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-063-11.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-064-11.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-065-11.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29. ա) «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-066-11.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0661-11.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30. «Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի համաձայնագիրը` պաշտպանության միջոցների իրականացման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման հարցերով իրագործելու վերաբերյալ» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-067-12.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
31. Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միանալու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-068-12.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-069-14.07.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-070-14.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34. «Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև պետական գնումների կարգավորման կանոնների և ընթացակարգերի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-071-14.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-072-14.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
36. «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև «Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մասին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնագրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-073-14.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-074-17.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38. ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-075-17.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0751-17.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0752-17.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39. ա) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-076-17.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0761-17.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0762-17.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
40. «Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-077-17.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
41. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-078-17.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-079-17.07.2017-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
43. «Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի օգտագործման և մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-080-19.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
44. «Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-081-19.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
45. «Ժամանակավոր ներմուծման մասին» կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին
Կ-082-19.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
46. «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» կոնվենցիայի կողմ պետությունների միջև ծագող վեճերի լուծման համար պատասխանատու` հաշտեցման և միջնորդության հանձնաժողով ստեղծելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-083-20.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
47. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-084-20.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
48. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև` Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-085-20.07.2017-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
49. «Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-086-20.07.2017-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
50. 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջև» շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-087-20.07.2017-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
51. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-088-20.07.2017-ԵԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
52. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-092-26.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
53. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-095-26.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
54. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-096-26.07.2017-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
55. ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-010-31.05.2017,11.09.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0101-31.05.2017-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
56. «Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-093-26.07.2017-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
57. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 2013 թվականի հունիսի 25-ի` «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-101-28.07.2017-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացություն ստացած, ինչպես նաև Կանոնակարգով սահմանված ժամկետում եզրակացություն չստացած հետևյալ հարցերը
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Բաբլոյան
2017 թ. սեպտեմբեր 11
քաղ. Երևան
ԱԺՈ-025-Լ


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS