National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ

Նստաշրջաններ

Հեղինակ

Հանձնաժողովներ

Փաստաթղթի անվանում Փաստաթղթի կոդ
1. Հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-935-22.08.2006-ՏՀ-010/3ամբ.
2. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-9351-22.08.2006-ՏՀ-010/3ամբ.
3. Օրգանական գյուղատնտեսության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-990-31.10.2006-ՏՀ-010/3ամբ.
4. Պետական պարտքի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-167-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
5. Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-168-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
6. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1681-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
7. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1682-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
8. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1683-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
9. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1684-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
10. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1685-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
11. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1686-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
12. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1687-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
13. «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1688-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
14. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1689-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
15. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-16810-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
16. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-16811-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
17. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-16812-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
18. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-16813-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
19. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-16814-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
20. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-16815-06.11.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
21. Ակտիվների արժեթղթավորման եւ ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-202-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
22. Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2021-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
23. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2022-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
24. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2023-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
25. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2024-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
26. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2025-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
27. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2026-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
28. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2027-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
29. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2028-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
30. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2029-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
31. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-20210-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
32. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-20211-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
33. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-20212-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
34. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-20213-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
35. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-20214-29.12.2007-ՖՎ-010/3ամբ.
36. Անասնակերի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-048-26.07.2007-ՏՀ-010/3ամբ.
37. Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-159-22.10.2007-ՏՀ-010/3ամբ.
38. Ֆիրմային անվանումների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-210-29.01.2008-ՏՀ-010/3ամբ.
39. Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշների մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-212-29.01.2008-ՏՀ-010/3ամբ.
40. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2121-29.01.2008-ՏՀ-010/3ամբ.
41. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2122-30.04.2008-ՏՀ-010/3ամբ.
42. Անվավեր հիմնադիր փաստաթղթեր ունեցող բնակարանային կոոպերատիվների անդամների սեփականության մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-249-31.03.2008-ՊԻ-010/3ամբ.
43. Երեւան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-263-07.05.2008-ՊԻ-010/3ամբ.
44. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-074-09.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
45. «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Ռաֆիկ Պետրոսյան
Պ-17.03.2008--010/2ամբ.
46. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանարպետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-099-29.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
47. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-158-22.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
48. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1581-22.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
49. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-213-30.01.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
50. «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-232-13.03.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
51. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-065-07.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
52. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-066-07.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
53. «Ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-075-09.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
54. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-067-08.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
55. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-068-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
56. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-069-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
57. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-131-25.09.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
58. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-132-25.09.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
59. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-136-02.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
60. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1361-02.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
61. «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1362-02.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
62. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանարպետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-140-02.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
63. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-160-22.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
64. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1601-22.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
65. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-171-19.11.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
66. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-172-19.11.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
67. «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-174-19.11.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
68. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1741-19.11.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
69. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Վարդան Այվազյան, Աշոտ Արսենյան, Մելիք Մանուկյան, Սամվել Սարգսյան, Խաչիկ Մանուկյան, Մարտին Սարգսյան, Հերմինե Նաղդալյան, Աշոտ Տոնոյան, Մարտուն Գրիգորյան, Կարեն Ճշմարիտյան, Գալուստ Սահակյան, Ալեքսանդր Սարգսյան, Արամ Սաֆարյան, Կարո Կարապետյան, Արսեն Ավագյան, Վարդան Բոստանջյան
Պ-179-27.11.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
70. «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-187-04.12.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
71. «Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հյաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-194-18.12.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
72. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1742-07.04.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
73. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Կարեն Կարապետյան
Պ-060-31.07.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
74. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Կարեն Կարապետյան
Պ-0601-31.07.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
75. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-082-22.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
76. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-087-23.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
77. «Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Հերմինե Նաղդալյան, Վազգեն Կարախանյան, Կարեն Կարապետյան, Մյասնիկ Մալխասյան
Պ-154-18.10.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
78. «Սերմերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-070-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
79. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-188-04.12.2007,07.02.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
80. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-207-08.01.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
81. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-238-18.03.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
82. «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-054-31.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
83. «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0541-31.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
84. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-059-31.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
85. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-056-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
86. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-104-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
87. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-106-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
88. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-1061-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
89. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-108-04.09.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
90. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-137-02.10.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
91. «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-139-02.10.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
92. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-157-22.10.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
93. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-178-26.11.2007,07.02.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
94. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-204-08.01.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
95. «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-220-05.02.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
96. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Արման Սահակյան
Պ-019-04.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
97. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-050-26.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
98. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-055-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
99. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0551-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
100. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0552-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
101. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արտաշես Ավոյան, Հովհաննես Մարգարյան
Պ-094-28.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
102. «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-100-29.08.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
103. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-129-19.09.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
104. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-265-13.05.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
105. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2651-13.05.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
106. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2652-13.05.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
107. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-008-22.06.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
108. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-0081-22.06.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
109. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-076-09.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
110. «Ռազմական ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-227-18.02.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
111. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-226-18.02.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
112. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-267-17.05.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
113. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2671-17.05.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
114. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-2672-17.05.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
115. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Սամվել Նիկոյան, Արա Նռանյան, Նաիրա Զոհրաբյան
Պ-273-23.05.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
116. «Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-266-15.05.2008-ԱՄ-010/2ամբ.
117. «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան
Պ-256-28.04.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
118. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-062-31.07.2007-ՏՀ-010/0
119. ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2008 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին

191-12.12.2007-ՖՎ-011/0
120. Պատգամավոր Սասուն Մեխակի Միքայելյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ միջնորդության մասին

04.03.2008--011/0
121. Պատգամավոր Մյասնիկ Ժորայի Մալխասյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ միջնորդության մասին

04.03.2008--011/0
122. Պատգամավոր Հակոբ Վարդանեսի Հակոբյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ միջնորդության մասին

04.03.2008--011/0
123. Պատգամավոր Խաչատուր Ալբերտի Սուքիասյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ միջնորդության մասին

04.03.2008--011/0
124. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-257-28.04.2008--011/0
125. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-261-04.05.2008-ՖՎ-011/0
126. Հրայր Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրելու մասին

20.05.2008--011/0
127. Գրիգոր Բադիրյանին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի անդամ ընտրելու մասին

10.06.2008--011/0
128. Արթուր Ջավադյանին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ նշանակելու մասին

11.06.2008--011/0
129. Մարտի 1-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ

02.03.2008--012/0
130. Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան
Պ-252-07.04.2008--012/0
131. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի 2006թ. տարեկան զեկույցը «2006 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին»

02.04.2007-ՄԻ
132. ՀՀ կենտրոնական բանկի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվություն

1149-02.05.2007-
133. Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականության 2008 թվականի ծրագիր

193-14.12.2007-ՖՎ
134. ՀՀ Նախագահի 2008 թվականի փետրվարի 19-ի ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրությունը

12.03.2008-
135. 2007 թվականի ապրիլի 15-ին Կահիրեում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության կառավարության միջեւ մաքսային բնագավառում համագործակցության եւ փոխադարձ աջակցության մասին
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-043-23.07.2007-ԱՀ-011/0
136. 1998 թվականի հունիսի 18-ին ստորագրված «Աղետի մեղմացման եւ օգնության ցուցաբերման նպատակով հեռահաղորդակցական ռեսուրսների տրամադրման մասին» Տամպերեի կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-123-12.09.2007-ԱՀ-011/0
137. 2007 թվականի ապրիլի 15-ին Կահիրեում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության միջեւ հանձնման մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-124-12.09.2007-ԱՀ-011/0
138. 2007 թվականի ապրիլի 15-ին Կահիրեում ստորագրված «Հայաստանի Հանարպետության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության միջեւ քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին» պայմանագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-125-12.09.2007-ԱՀ-011/0
139. 2007 թվականի հոկտեմբերի 31-ին եւ 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Գյուղական ճանապարհահատվածի ծրագիր (Հատուկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-209-29.01.2008-ԱՀ,ՖՎ-011/0
140. 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ին Երեւանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ 4369 AM ֆինանսավորման համաձայնագիր (Աղքատության հաղթահարման աջակցության չորրորդ վարկ)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-214-29.01.2008-ԱՀ,ՖՎ-011/0
141. 2005 թվականի մայիսի 16-ին Վարշավայում ստորագրված «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման ու բռնագրավման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա (կից հայտարարություններով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-215-01.02.2008-ԱՀ-011/0
142. 2005 թվականի մայիսի 16-ին Վարշավայում ստորագրված «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-216-01.02.2008-ԱՀ-011/0
143. 2007 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Վրաստանի կառավարության միջեւ մաքսային գործերում վարչական փոխօգնության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-217-01.02.2008-ԱՀ-011/0
144. 2007 թվականի մայիսի 25-ին Յալթայում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների մասնագետների մասնագիտական վերապատրաստման եւ որակավորման բարձրացման ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-218-04.02.2008-ԱՀ-011/0
145. 1973 թվականի մարտի 3-ին Վաշինգտոնում ստորագրված եւ 1979 թվականի հունիսի 22-ին Բոննում լրամշակված «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առեւտրի մասին» կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-219-04.02.2008-ԱՀ-011/0
146. 2007 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Աբու Դաբիում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Աբու Դաբիի զարգացման հիմնադրամի միջեւ Արփա-Սեւան թունելի վերականգնման նախագծի ֆինանսավորման մասին» վարկային համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-223-12.02.2008-ԱՀ,ՖՎ-011/0
147. 1928 թվականի նոյեմբերի 22-ին Փարիզում ստորագրված «Միջազգային ցուցահանդեսների մասին» կոնվենցիան (լրացված 1948 թվականի մայիսի 10-ի, 1966 թվականի նոյեմբերի 16-ի, 1972 թվականի նոյեմբերի 30-ի արձանագրություններով եւ փոփոխված 1982 թվականի հունիսի 24-ի եւ 1988 թվականի մայիսի 31-ի արձանագրություններով)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-230-12.03.2008-ԱՀ-011/0
148. 2008 թվականի հունվարի 8-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի միջեւ ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագիր» (Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-231-12.03.2008-ԱՀ,ՖՎ-011/0
149. 2007 թվականի նոյեմբերի 13-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետընդունման մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-233-17.03.2008-ԱՀ-011/0
150. 2007 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2363-ARM (SF) վարկային համաձայնագիր (Ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման սեկտորի ծրագիր)
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-234-17.03.2008-ԱՀ,ՖՎ-011/0
151. 2008 թվականի հունվարի 23-ին Մանիլայում եւ 2008 թվականի հունվարի 30-ին Երեւանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Ասիական զարգացման բանկի մշտական առաքելության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-254-16.04.2008-ԱՀ-011/0
152. 2007 թվականի դեկտեմբերի 19-ին եւ 2008 թվականի հունվարի 21-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Հունաստանի Հանրապետության միջեւ Կոսովոյի ուժերի գործողությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրաձգային դասակը Կոսովոյում Հունաստանի զինված ուժերի գումարտակի կազմում ներգրավելու վերաբերյալ 2003 թվականի սեպտեմբերի 3-ի փոխըմբռնման հուշագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-264-08.05.2008-ԱՀ-011/0
153. 2007 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Դուշանբեում ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցությունում խաղաղության պահպանման հավաքական ուժերի անձնակազմի սոցիալական եւ իրավական երաշխիքների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-271-22.05.2008-ԱՀ-011/0
154. 2008 թվականի մայիսի 27-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Միջազգային համագործակցության Ճապոնիայի բանկի միջեւ Երեւանի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի նախագծի համար ARM-P2 վարկային համաձայնագրում փոփոխություն» վարկային համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-286-09.06.2008-ԱՀ,ՖՎ-011/0
155. 1983 թվականի հունիսի 14-ին Բրյուսելում ստորագրված «Ապրանքների նկարագրման եւ ծածկագրման ներդաշնակ համակարգի մասին» միջազգային կոնվենցիան եւ դրա փոփոխության արձանագրությունը
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-711-06.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
156. 2006 թվականի փետրվարի 8-ին Ստոկհոլմում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Շվեդիայի Թագավորության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձաբար պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1096-12.02.2007-ԱՀ-011/0
157. 2006թ. հոկտեմբերի 23-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ գեոդեզիայի, քարտեզագրման, երկրի հեռահար զոնդավորման, հողային կադաստրի ստեղծման ու վարման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1121-16.03.2007-ԱՀ-011/0
158. 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ին Աստանայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1129-22.03.2007-ԱՀ-011/0
159. 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ին Աստանայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1130-22.03.2007-ԱՀ-011/0
160. 2005 դեկտեմբերի 8-ին վավերացված «Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի պայմանագրերի մասին» կոնվենցիայի հայտարարությունների 1-ին կետը չեղյալ համարելու վերաբերյալ
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1142-11.04.2007-ԱՀ-011/0
161. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լիտվայի Հանրապետության կառավարության միջեւ առեւտրատնտեսական համագործակցության մասին» 1998 թվականի ապրիլի 23-ի համաձայնագրի գործողությունը Հայաստանի Հանրապետության համար դադարեցնելու նպատակահարմարության վերաբերյալ ՀՀ Նախագահի առաջարկ
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1143-12.04.2007-ԱՀ-011/0
162. 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ին Բեռլինում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետ ընդունելու եւ տարանցիկ փոխադրելու մասին (Համաձայնագիր հետ ընդունելու մասին) համաձայնագիր
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1151-15.05.2007-ԱՀ-011/0
163. 1979 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Բեռլինում ստորագրված Եվրոպայի վայրի բնության եւ բնական միջավայրի պահպանության մասին կոնվենցիա
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1152-15.05.2007-ԱՀ-011/0
164. 2006 թվականի հունիսի 9-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակեպության միջեւ Երեւանում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գրասենյակ հիմնելու մասին» փոխըմբռնման հուշագրի լրացուցիչ արձանագրություն
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1154-25.05.2007-ԱՀ-011/0
165. 2006 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռումինիայի կառավարության միջեւ առեւտրատնտեսական կապերի եւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» 1991 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ստորագրված համաձայնագիրը փոփոխող արձանագրություն»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1157-25.05.2007-ԱՀ-011/0
166. 2006 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռումինիայի կառավարության միջեւ 1994 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Բուխարեստում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռումինիայի կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագրի լրացուցիչ արձանագրություն»
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Ն-1158-25.05.2007-ԱՀ-011/0


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ, խմբեր  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS