National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
09.07.2020

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2020 թվականի հուլիսի 8-ի ԱԺԽՈ-048-Լ որոշումը , առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 44-րդ հոդվածներով` 2020 թվականի հուլիսի 8-ին` ժամը 11:00-ին, գումարել Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան` նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1.
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
681-03.07.2020-
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Կ-664-18.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սնանկության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Կ-6641-18.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Կ-6642-18.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Կ-6643-18.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Կ-6644-18.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-542-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5421-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5422-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5423-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5424-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5425-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5426-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5427-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հրդեհային անվտանգության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5428-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-5429-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Էներգետիկայի բնագավառում եւ էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-54210-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-54211-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-54212-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-54213-31.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-639-04.06.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-6391-04.06.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-546-06.04.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-648-12.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Էդվարդ Անդրեասյան
բ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-6481-12.06.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Էդվարդ Անդրեասյան
7.
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-659-17.06.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան
8.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-560-14.04.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արթուր Դավթյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Աննա Կարապետյան
9.
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-624-23.05.2020,08.07.2020-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` Սոֆիա Հովսեփյան
10.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Պ-612-13.05.2020,12.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Պ-6121-13.05.2020,12.06.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան
11.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Պ-611-13.05.2020,08.07.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Պ-6111-13.05.2020,08.07.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
գ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Պ-6112-13.05.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
դ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
Պ-6113-13.05.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նիկոլայ Բաղդասարյան, Նարեկ Զեյնալյան, Կորյուն Մկրտչյան
12.
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-562-14.04.2020,19.05.2020-ՖՎ-011/1
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան

Նախաձեռնողի ներկայացուցչի առաջարկով՝ հետեւյալ օրենքների նախագծերի քննարկումը դուրս է եկել արտահերթ նստաշրջանի օրակարգից.

1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (Պ-669-19.06.2020-ՊԻ-017/0)
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)

2. ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (Պ-654-12.06.2020-ՊԻ-017/0)
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)

բ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (Պ-6541-12.06.2020-ՊԻ-011/0)
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)


Նախաձեռնողի ներկայացուցչի առաջարկով՝ «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը (Կ-664-18.06.2020-ՏՀ-011/1) եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը դուրս է եկել արտահերթ նստաշրջանի օրակարգից:


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS