Armenian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

(առ 24 դեկտեմբեր 2014 թվականի լրացումներով եւ փոփոխություններով)

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժե) կետով` որոշում եմ.

1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը` համաձայն 1-ին հավելվածի :

2. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն 2-րդ հավելվածի :

3. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հաստատմանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հաստիքացուցակը եւ անցկացնել անհրաժեշտ կազմակերպաիրավական այլ միջոցառումներ:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

05.10.2009
ՆՈ-005-Ն


24.03.2012 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
13.06.2012 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
22.07.2013 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
22.05.2014 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.07.2014 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.12.2014 ՀՀ Աժ նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին