Օրենքը չի գործում:
Գործում է «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ ՆՈ-005-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ օրենքը

Armenian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

(առ 24 դեկտեմբեր 2014 թվականի լրացումներով եւ փոփոխություններով)

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժե) կետով` որոշում եմ.

1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը` համաձայն 1-ին հավելվածի :

2. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն 2-րդ հավելվածի :

3. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հաստատմանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի հաստիքացուցակը եւ անցկացնել անհրաժեշտ կազմակերպաիրավական այլ միջոցառումներ:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

05.10.2009
ՆՈ-005-Ն


24.03.2012 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
13.06.2012 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
22.07.2013 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
22.05.2014 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.07.2014 ՀՀ ԱԺ Նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
24.12.2014 ՀՀ Աժ նախագահի 2009 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՆՈ-005-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին